Książ 2019 – ogiery szlachetne

Książ 2019 – ogiery szlachetne

W albumie Inne relacja z polowej zaprzęgowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych – galeria Książ 7-9 listopada 2019 – ogiery szlachetne.