Klikowa 2019

Klikowa 2019

W albumie Ślązaki relacja z zaprzęgowej próby dzielności klaczy ras szlachetnych po 60-dniowym treningu stacjonarnym w ZT Klikowa – galeria Klikowa 9-10 maja 2019.