Tag: Partynice

Partynice 2020

Partynice 2020

W albumie Ślązaki relacja z IV Pokazu Ogierów Hodowlanych Dolnośląskiego Związku Hodowców Koni – galeria Partynice 7 marca 2020. cdn.

Partynice 2019

Partynice 2019

W albumie Ślązaki relacja z III Pokazu Ogierów Licencjonowanych, zorganizowanego przez Dolnośląski Związek Hodowców Koni – galeria Partynice 16 marca 2019.

Chmielewo, Klikowa, Poręba i Partynice

Do albumu Hucuły dodano galerię: Chmielewo 15 maja 2010 i Klikowa 12-13 czerwca 2010, a do albumu Ślązaki dodano galerię: Poreba 26 czerwca 2010 i Partynice 11 lipca 2010.