Książ 2019

Książ 2019

W albumie Ślązaki II część relacji z zaprzęgowej stacjonarnej próby dzielności ogierów rasy śląskiej w Zakładzie Treningowym Książ – galeria Książ 8-9 listopada 2019 – cz. II.

Ogiery z rodów: Gambo, Gido, Rufer, Lord.