Książ 2019

Książ 2019

W albumie Ślązaki I część relacji z zaprzęgowej stacjonarnej próby dzielności ogierów rasy śląskiej w Zakładzie Treningowym Książ – galeria Książ 8-9 listopada 2019 – cz. I.

Ogiery z rodów: Condora, Edelmana/Eidama, Edelmana/Enziana i Edelmana/Evento.