Tag: Huculszczyzna

Ukraina 2014

W albumie Inne relacja ze szkolenia „Koń huculski w kulturze Karpat” w ramach projektu „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego” – Wierchnij Jasieniw (Ukraina), 5-12 maja 2014 r. – galeria Ukraina – maj 2014.