Images tagged "werona-hc-lando-o-wibracja"

DSC_035_0245_k_m

Zdjęcie 1 z 9

35. Kl. WERONA HROBY (Lando-O – Wibracja po Tuhaj-Bej), ur. 2009-01-06, hod. Andrzej Pelc (RZ), wł. Sylweriusz Moroz (WS)