Książ 2019

Książ 2019

W albumie Ślązaki relacja z zaprzęgowej próby dzielności klaczy rasy śląskiej po 60-dniowym treningu stacjonarnym w ZT Książ – galeria Książ 12-13 kwietnia 2019.