Książ 2018 – ogiery szlachetne

Książ 2018 – ogiery szlachetne

W albumie Inne relacja z zaprzęgowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych po 60-dniowym treningu w ZT Książ – galeria Książ 12-13 października 2018 – ogiery szlachetne.