Książ 2018

Książ 2018

W albumie Ślązaki relacja z zaprzęgowej próby dzielności ogierów rasy śląskiej po 60-dniowym treningu w ZT Książ – galeria Książ 12-13 października 2018.