Klikowa 2018

Klikowa 2018

W albumie Ślązaki relacja z zaprzęgowej próby dzielności klaczy ras szlachetnych po 60-dniowym treningu w ZT Klikowa – galeria Klikowa 11-12 maja 2018.