Książ 2017

Książ 2017

W albumie Inne relacja z zaprzęgowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych, kończącej 60-dniowy stacjonarny trening w ZT Książ – galeria Książ 6-7 października 2017 – ogiery szlachetne.