Książ 2017

Książ 2017

W albumie Ślązaki relacja z próby dzielności, kończącej 60-dniowy stacjonarny trening zaprzęgowy klaczy rasy śląskiej – galeria Książ 7-8 lipca 2017.