Klikowa 2017

Klikowa 2017

W albumie Ślązaki relacja z zaprzęgowej próby dzielności klaczy ras szlachetnych po 60-dniowym treningu w ZT Klikowa – galeria Klikowa 15-16 maja 2017.