Książ 2016 – ogiery

Książ 2016 – ogiery

W albumie Ślązaki relacja z zaprzęgowej próby dzielności ogierów rasy śląskiej po 60-dniowym treningu w ZT Książ – galeria Książ 14-15 października 2016.

Ogiery z numerami katalogowymi 1-14. Cdn…