Książ 2016 – ogiery

Książ 2016 – ogiery

W albumie Inne relacja z zaprzęgowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych po 60-dniowym treningu w ZT Książ – galeria Książ 14-15 października 2016 – ogiery szlachetne.