Bogusławice 2016

W albumie Ślązaki relacja z zaprzęgowej próby dzielności klaczy ras szlachetnych, która odbyła się w Bogusławicach – galeria Bogusławice 16-17 czerwca 2016.