Klikowa 2016

W albumie Ślązaki relacja z zaprzęgowej próby dzielności klaczy ras szlachetnych, która odbyła się w Klikowej – galeria Klikowa 6-7 maja 2016.