Książ 2015 – ogiery

W albumie Inne relacja z próby dzielności ogierów ras szlachetnych po 60-dniowym treningu zaprzęgowym w ZT Książ – galeria Książ 16-17 października 2015 – ogiery szlachetne.