Bogusławice 2015 – klacze

W albumie Inne relacja z zaprzęgowej próby dzielności klaczy ras szlachetnych po 60-dniowym treningu w ZT Bogusławice – galeria Bogusławice 3-4 lipca 2015.