Bogusławice 2015 – klacze

W albumie Inne relacja z wierzchowej próby dzielności klaczy ras szlachetnych po 60-dniowym treningu w ZT Bogusławice – galeria Bogusławice 2 czerwca 2015.