Klikowa 2015

W albumie Ślązaki relacja z próby dzielności, kończącej 60-dniowy trening stacjonarny klaczy ras szlachetnych w Zakładzie Treningowym Klikowa – galeria Klikowa 8-9 maja 2015.