Książ 2014 – ogiery szlachetne

W albumie Inne relacja z zaprzęgowej próby dzielności ogierów ras szlachetnych po 60-dniowym treningu w ZT Książ – galeria Książ 10-11 października 2014 – ogiery szlachetne.