Książ 2014 – ogiery

W albumie Ślązaki relacja z zaprzęgowej próby dzielności ogierów rasy śląskiej po 60-dniowym treningu w ZT Książ – galeria Książ 10-11 października 2014.