Nowa Łomnica 2014

W albumie Hucuły relacja z IV Ścieżki Ziemi Kłodzkiej – galeria Nował Łomnica 16 sierpnia 2014.