Bogusławice 2014

W albumie Ślązaki relacja z zaprzęgowej próby dzielności klaczy ras szlachetnych (wlkp, m, sp, śl), kończącej 60-dniowy trening stacjonarny w ZT Bogusławice – galeria Bogusławice 22-23 września 2014.