ZT Książ 2013 – klacze

Do albumu Ślązaki dodano relację z próby dzielności klaczy rasy śląskiej po 60-dniowym stacjonarnym treningu zaprzęgowym w ZT Książ – galeria Książ 8-9 maja 2013.