Toyota Corolla E11

W albumie Moto zagościły konie mechaniczne – galeria Toyota Corolla E11.
Dla zainteresowanych – garaż Toyotki.