ZT Książ 2012 – ogiery

Do albumu Ślązaki dodano relację z próby dzielności ogierów rasy śląskiej po 60-dniowym treningu stacjonarnym w ZT Książ – galeria Książ 12-13 października 2012.