ZT Książ 2012 – ogiery

Do albumu Ślązaki dodano relację z kwalifikacji ogierów rasy śląskiej do 60-dniowego treningu stacjonarnego w ZT Książ – galeria Książ 14 sierpnia 2012.