ZT Książ 2012 – klacze

Do albumu Ślązaki dodano relację z zaprzęgowej próby dzielności klaczy w Zakładzie Treningowym – galeria Książ 22-23 czerwca 2012.