ZT Książ 2011 – ogiery

Do albumu Ślązaki dodano relację z próby dzielności ogierów rasy śląskiej, kończącej 60-dniowy trening zaprzęgowy w ZT Książ – galeria Książ 7-8 października 2011.