ZT Książ 2011 – ogiery

Do albumu Ślązaki dodano relację z kwalifikacji ogierów do zaprzęgowego Zakładu Treningowego – galeria Książ 9 sierpnia 2011.