ZT Książ 2011 – klacze

Do albumu Ślązaki dodano relację z kwalifikacji klaczy rasy śląskiej do 60-dniowego treningu w Zakładzie Treningowym Książ – galeria Książ 10 maja 2011.