ZT Książ 2010 – ogiery

Do albumu Ślązaki dodano relację z próby dzielności ogierów rasy śląskiej w Zakładzie Treningowym Książ – galeria Książ 22-23 października 2010.