ZT Książ 2010 – klacze

Do albumu Ślązaki dodano galerię Książ 16-17 lipca 2010, prezentującą klacze rasy śląskiej podczas zaprzęgowej próby dzielności w ZT Książ.