Chmielewo, Klikowa, Poręba i Partynice

Do albumu Hucuły dodano galerię: Chmielewo 15 maja 2010 i Klikowa 12-13 czerwca 2010, a do albumu Ślązaki dodano galerię: Poreba 26 czerwca 2010 i Partynice 11 lipca 2010.